Spring til indhold

A-kasse-guiden.dk indeholder reklamelinks. Læs mere.

Guide til dagpenge

Har du svært ned at navigere i dagpenge-systemet, eller har du et spørgsmål, som du søger svar på, kan du her i artiklen få den hjælp, du har brug for. 

Hos a-kasse-guiden.dk beskæftiger vi os med dagpenge, og med et indgående kendskab til systemet, har vi også erfaret, at det langt fra er simpelt at forstå de mange regler og paragraffer. Derfor har vi kreeret denne guide, hvor vi efter bedste evne vil forsøge at besvare de mange, mange spørgsmål, som kan opstå, hvis man er eller snart bliver en del af dagpenge-systemet.

Du kan med fordel navigere i de mange spørgsmål ved at bruge indholdsfortegnelsen nedenfor.

Spørgsmål

Dagpenge

Hvad er dagpenge?

Dagpenge er en økonomisk ydelse, også kendt som en overførselsindkomst, som betales af det offentlige, ligesom det er tilfældet med kontanthjælp, sygedagpenge og barselsdagpenge. 

Dagpenge er en økonomisk sikkerhed, som sørger for, at du sikret en indkomst i tilfælde af ledighed.

For at kunne få dagpenge skal du være medlem af en a-kasse og leve op til en række krav, som vi kommer nærmere ind på lidt senere. 

Hvad er karens?

Reglerne er i skrivende stund sådan, at du for hver fjerde måned, du modtager dagpenge, vil få karens. Karens betyder, at dine dagpenge bliver nedsat med hvad der svarer til én dagpengedag. Beløbet afhænger derfor af, hvad du får i dagpenge, og kan højest være 893 kr.

Hvis du er i job i løbet af de 4 måneder, kan du undgå karens. Som fuldtidsforsikret skal du have arbejdet i minimum 148 timer. Som deltidsforsikret minimum 97 timer.

Kan dagpengeperioden afkortes?

Du kan naturligvis afkorte dagpengeperioden ved at komme tilbage i arbejde. Reglerne for dagpenge kan dog også være skyld i, at din dagpengeperiode forkortes.

Hvis du indenfor de seneste 8 år har modtaget dagpenge i 4 år, vil din dagpengeperiode forkortes med 1 måned.

Hvilke typer dagpenge findes der?

 • Arbejdsløshedsdagpenge – En fast overførsel fra Staten til de borgere, som går ledige.
 • Sygedagpenge – En fast overførsel fra Staten til de borgere, som grundet sygdom eller en skade, ikke er i stand til at arbejde.
 • Barselsdagpenge – En fast overførsel fra Staten til forældre på barsel.

Ret til dagpenge

Kan jeg få dagpenge?

Der gælder en række betingelser, som du skal opfylde, hvis du skal have ret til dagpenge. Disse er:

– Du skal være registreret som arbejdsløs i dit jobcenter.

– Du skal have været medlem af en a-kasse i minimum 12 måneder.

– Du skal have tjent minimum 246.924 kr. indenfor de seneste 3 år som fuldtidsforsikret. Som deltidsforsikret er beløbet på 164.616 kr.

– Du skal aktivt søge efter jobs, så du kan komme tilbage på arbejdsmarkedet.

– Du skal stå til rådighed for arbejdsmarkedet, hvilket betyder, at du skal være istand til og klar på at tage et job, hvis et sådan dukker op.

Hvor længe kan jeg få dagpenge?

Du har ret til at få udbetalt dagpenge i sammenlagt 2 år  (3.848 timer) indenfor en periode på 3 år. Den periode, hvor du modtager dagpenge, kan sagtens være delt op, hvis du går ledig en rum tid, får et job og så ender med at blive ledig igen. 

Når du har brugt de 2 års dagpenge, som du har ret til, skal du optjene retten påny, hvis du igen skal på dagpenge. 

Kan jeg forlænge min dagpengeperiode?

Hvis du har opbrugt hele din dagpengeperiode, kan du optjene ret til ekstra på baggrund af de løntimer, du har haft, siden du begyndte at modtage dagpenge. 

For hver arbejdstime forlænges din dagpenge periode med to timer. Hvis du fx har arbejdet 50 timer inden udløbet af din dagpengeperiode på 2 år, vil du derfor have optjent ret til yderligere 100 timers dagpenge. 

Du kan maksimalt optjene 1.924 timers ekstra dagpenge.

Der gælder også regler for, hvornår de ekstra optjente dagpengetimer skal være brugt, hvis de ikke skal frafalde. Det er temmelig komplektst, og derfor anbefaler vi, at du kontakter din a-kasse og hører nærmere om dine muligheder. 

Hvad vil det sige at ‘stå til rådighed for arbejdsmarkedet’?

For at få ret til udbetaling af dagpenge skal du ‘stå til rådighed for arbejdsmarkedet’, men hvordan gør man lige det? 

Du bliver betragtet som værende til rådighed for arbejdsmarkedet, hvis du:

 1. Aktivt søger fultidsjobs
 2. Er meldt ledig hos dit jobcenter
 3. Har oprettet et CV på Jobnet.dk
 4. Har bopæl og opholder dig i Danmark
 5. Har mulighed for at starte på job allerede dagen efter en henvisning fra jobcenter eller a-kasse
 6. Kan møde til samtlige aftaler og tilbud fra jobcenter og a-kasse dagen efter indkaldelse
 7. Kan deltage i kurser og andre tilbud, som øger dine jobmuligheder.

Har jeg ret til dagpenge, hvis jeg selv siger mit job op?

Du har stadig ret til dagpenge, hvis du selv siger dit arbejde op, så længe du fortsat lever op til kravende for udbetaling af dagpenge.

Dog skal du være opmærksom på, at det vil blive betragtet som selvforskyld ledighed, hvis du selv siger dit job op. Ved selvforskyldt ledighed får du karantæne i de første 3 uger af din ledighed, og under karantæne får man IKKE udbetalt dagpenge. Efter de 3 uger vil du modtage dagpenge som ellers. 

Der kan dog være årsager til, at du må sige dit job op, som gør, at du kan undgå karantæne. Disse årsager kan blandt andet være:

 • Hvis dit helbred ikke tillader dig at arbejde.
 • Hvis dit job flyttes væk, og kræver væsentlig transporttid eller offentlig transport om- eller nedlægges. Typisk skal rejsetiden være mere end 3 timer om dagen.
 • Hvis du skal passe familie.

Inden du siger dit job op, bør du som hovedregel altid henvende dig hos din a-kasse, så de kan rådgive dig omkring din situation.

Hvordan er dagpengereglerne for selvstændige?

Dagpengereglerne for selvstændige og lønmodtagere er ikke identiske, selvom de er blevet mere ensartede efter indførslen af nye dagpengeregler i 2018.  

Ligesom det som regel er tilfældet med dagpenge, er det en smule komplekst med dagpenge til selvstændige, og derfor har vi skrevet en selvstændig artikel til netop dette.

Se vores guide til selvstændige her

Har du svært ved at navigere i reglerne som selvstændig, anbefaler vi, at du bliver medlem af en a-kasse for selvstændige, som er specialister i netop dette område af arbejdsmarkedet. Vi har lavet en oversigt over de, i vores optik, bedste a-kasser for selvstændige her.

Kan man tage en uddannelse på dagpenge?

Hvis du er ledig og modtager dagpenge, har du ret til 6 ugers uddannelse eller kurser. Det er dog noget, du skal aftale med din a-kasse, og derfor bør du rette henvendelse til dem, hvis du har et kursus eller en uddannelse i tankerne. 

Kan jeg miste retten til dagpenge?

Ja, du kan godt få frataget din ret til dagpenge, hvis du ikke lever op til dine forpligtelser som ledig. 

Hvis du eksempelvis ikke har lagt dit CV på Jobnet indenfor 2 uger efter, du har meldt dig som ledig, kan du miste retten til arbejdsløshedsdagpenge.

Du mister ligeldes retten, hvis du bliver betragtet som selvforskyldt ledig. Du er selvforskyld ledig, hvis du:

– opsiger dit job uden nogen god grund.

– selv er skyld i en eventuelt fyring.

– afviser at imod et job, som du tilbydes igennem jobcenter eller a-kasse, eller ikke dukker op til en samtale hos en potentiel arbejdsgiver.

Som selvforskyldt ledig har du 3 ugers karantæne, hvilket betyder, at du ikke vil modtage dagpenge for denne periode.

Hvad er en gyldig grund til at sige sit job op?

Hvis du vil undgå at blive betragtet som selvforskyld ledig og dermed få karantæne, skal du have en gyldig grund for at opsige dit job eller takke nej til et jobtilbud.

Følgende er grunde, som a-kassen som udgangspunkt accepterer:

– Du kan ikke udføre dit arbejde på grund af sygdom, har lægeattest som dokumentation herpå, og du har forsøgt at finde en anden funktion på arbejdspladsen, som kunne muliggør en fortsat ansættelse.

– Du har børn, som kræver særlig pleje, og har ikke mulighed for at få dem passet af andre end dig selv.

Læs mere om gyldige grunde til at opsige sit hob her.

Har jeg ret til dagpenge, hvis jeg er nyuddannet?

Ja, som nyuddannet, også kaldet dimittend, har du ret til dagpenge, så længe du lever op til følgende krav: 

 1. Din uddannelse skal være nomeret til mindst 18 måneder.
 2. Din uddannelse skal være SU-berettiget eller være en elev- eller lærlingeuddannelse. 
 3. De generelle regler for retten til dagpenge.


Læs mere om dagpenge til nyuddannede her.

Udbetaling af dagpenge

Hvordan får man dagpenge?

For at få dagpenge skal du først og fremmest leve op til kravene for retten til dagpenge. Derudover skal du:

 1. Være ledig
 2. Melde din ledighed hos dit jobcenter på Jobnet.dk
 3. Melde dig ledig hos din a-kasse


Herefter vil kommunen og a-kassen kigge nærmere på din sag og give dig svar på din ansøgning om dagpenge. 

Hvor meget kan jeg få udbetalt i dagpenge?

Herunder følger en oversigt over satserne i 2024:

Hvilken gruppe?Maksimal sats
Pr. md (før skat)
Maksimal sats
Pr. år (før skat)
Fuldtidsforsikrede20.359 kr.244.308 kr.
Fuldtidsforsikrede (med beskæftigelsestillæg)24.199 kr.*255.828 kr.
Fuldtidsforsikrede dimittender under 30 år (ikke-forsørgere)14.557 kr.*133.770 kr.
Fuldtidsforsikrede dimittender over 30 år (ikke-forsørgere)14.557 kr.*157.476 kr.
Fuldtidsforsikrede dimittender (forsørgere)16.694 kr.200.328 kr.
Deltidsforsikrede13.573 kr.162.876 kr.
Deltidsforsikrede (med beskæftigelsestillæg)16.133 kr.*170.556 kr.
Deltidsforsikrede dimittender (ikke-forsørgere) – under 30 år9.705 kr.*89.181 kr.
Deltidsforsikrede dimittender (ikke-forsørgere) – over 30 år9.705 kr.*104.985 kr.
Deltidsforsikrede dimittender (forsørgere)11.130 kr.133.560 kr.

Alle satser markeret med * falder efter tre måneders ledighed. 

Hvornår udbetales dagpenge?

Dagpenge udbetales den sidste bankdag i hver måned. Dagpengene er bagudbetalt ligesom almindelig løn.

Hvor meget skat skal man betale af sine dagpenge?

Du slipper ikke for at betale skat af din dagpenge, selvom din udbetaling kommer fra det offentlige.

Nøjagtigt hvor meget, du skal betale til Skat, afhænger af dine fradrag. Vi kan derfor ikke give dig noget endegyldigt svar på, hvor meget du skal betale i skat af dine dagpenge. 

Mulige fradrag, som kan påvirke din udbetaling, kan være:

 • Rentefradrag
 • Ejendomsværdiskat
 • Kontingent til a-kasse og fagforening
 • Håndværkerfradrag

Hvis du finder din forskudopgørelse hos Skat, kan du se, hvilke fradrag du har.

Vil du beregne, hvor meget du kan forvente at få udbetalt, kan du gøre det således:

Hvis vi antager, at du betaler 38 % i skat og har ret til 19.351 kr. i dagpenge, ser regnestykket således ud:

20.359 x 0,38 = 7.736 kr.

Ovenstående beløb er det, du skal betale i skat. Din udbetaling af dagpenge efter skat er derfor:

20.359 – 7.736 = 12.623 kr.

Vi understreger dog igen, at den eksakte udbetaling afhænger af din trækprocent og eventuelle fradrag,

Jobsøgning

Hvilke krav er der til jobsøgning, når man er på dagpenge?

Først og fremmest vil du, senest 2 uger efter du er meldt ledig, blive indkaldt til en cv-samtale hos din a-kasse. Her vil du i fællesskab med din a-kasse udarbejde en plan for, hvordan du kommer tilbage i job hurtigst muligt. 

I fællesskab udarbejder i derudover en række krav til din jobsøgning, som a-kassen vil benytte til at vurdere, om du rent faktisk er til rådighed for arbejdsmarkedet.

Herefter vil din jobsøgning for alvor gå i gang. Det foregår typisk på den måde, at du skal registrere dine jobsøgningsaktiviteter til enten a-kassen direkte, eller igennem din joblog på Jobnet.dk.

Nøjagtigt hvor mange ansøgninger, du skal dele i jobloggen, afhænger af den aftale, du har lavet med din a-kasse. A-kassen kan tjekke dine jobsøgningaktiviteter, vurdere om de er tilstrækkelige, og hjælpe dig til at forbedre din indsats – fx ved at vejlede omkring udarbejdelsen af en ansøgning.

Hvis a-kassen ønsker det, kan du blive pålagt at dokumentere samtlige ansøgninger, du sender afsted i en bestemt periode. Dette vil typisk være, hvis a-kassen er i tvivl om din indsats. 

Hvor mange jobs skal man søge?

De fleste a-kasser vil have en forventing om, at du som minimum søger 1-2 jobs om ugen, men de præcise krav til din jobsøgning vil afhænge af, hvad du har aftalt under sit første møde med a-kassen. 

Kan man sige nej til et job?

Ja, du kan godt takke nej til et job, hvis du er ledig. I a-kassens øjne vil du dog i så fald blive betragtet som selvforskyldt ledig, hvilket resulterer i 3 ugers karantæne – altså 3 uger, som du ikke får udbetalt dagpenge for.

Kan jeg blive tvunget i arbejde?

A-kassen og jobcentret kan naturligvis ikke tvinge dig til at tage et arbejde, men de kan fratage dig retten til dagpenge, hvis du ikke er villig til at deltage i aktivering som fx virksomhedspraktik.

Mister du retten til dagpenge, kommer der ikke længere penge ind på din konto, og så kan det være svært at leve, hvorfor man måske kan argumentere for, at der er tale om en form for tvang.

Hvad gør jeg, hvis jeg kommer i job?

Hvis du får sikret dig et arbejde, er det blot at kontakte din a-kasse med den gode nyhed, og hurtigst muligt at afmelde dig hos dit jobcenter, så du ikke får en udbetaling af dagpenge for meget. 

Du skal senest give en melding til jobcentret i udgangen af den måned, hvor du igen er i arbejde. 

Sådan tjener vi penge

Vores forretningsmodel baserer sig på noget, der kaldes affiliate-marketing, hvilket betyder, at vi sommetider tjener penge, hvis en af vores besøgende klikker sig videre til en af vores foreslåede a-kasser/fagforeninger og tilmelder sig denne.

At vi er et kommercielt foretagende betyder dog ikke, at du ikke kan stole på os. Intet er nemlig vigtigere for os end at rådgive vores besøgende så godt og reelt som overhovedet muligt, og derfor har vi også indført en række processer, som sikrer, at kommercielle interesser aldrig kommer til at influere negativt på vores evne til at rådgive reelt og oprigtigt.

I den henseende er det værd at bemærke, at vi altid vurderer og anmelder en a-kasse/fagforening, før vi undersøger muligheden for et kommercielt samarbejde med a-kassen/fagforeningen.

Et andet islæt ved vores site, der understreger den førnævnte pointe om, at intet er af større vigtighed for os end at levere sublim, oprigtig rådgivning, er, at vores oversigter indeholder en del a-kasser/fagforeninger, som vi ikke kompenseres for at promovere, men som vi mener, det er i den besøgendes interesse at blive eksponeret for.

Et overblik over vores samarbejdspartnere

Hos A-kasse-guiden.dk spiller vi med åbne kort og vægter gennemsigtighed yderst højt, hvorfor der herunder følger en oversigt over de a-kasser/fagforeninger, som vi p.t. har økonomiske samarbejder med:

Det Faglige Hus, ASE, Frie, FTFa, Lederne, Lederne Virksom, Business Danmark, Min A-kasse, Akademikernes A-kasse og CA.