Spring til indhold

A-kasse-guiden.dk indeholder reklamelinks. Læs mere.

Guide til sygedagpenge 
→ Find svar på alle dine spørgsmål!

Sygedagpenge-systemet er relativt komplekst, og derfor er der mange, som farer vild i de mange regler, betingelser, undtagelser og lignende, som gør systemet ugennemsigtigt og svært at navigere i. 

Derfor har vi her hos A-kasse-guiden sat os for at belyse området, så det er nemmere for den enkelte borger at overskue, hvordan systemet er skruet sammen.

Derfor finder du her i artiklen svar på alle de spørgsmål, du kunne have i forbindelse med sygedagpenge. 

Spørgsmål

Sygedagpenge

Hvad er sygedagpenge?

Sygedagpenge er en økonomisk ydelse, som kan udbetales til personer, som ikke har mulighed for at arbejde på grund af sygdom. Du kan også blive betragtet som ikke arbejdsdygtig, og dermed få ret til sygedagpenge, hvis du er kommet til skade i en sådan grad, at du ikke kan passe dit job.

Ret til sygedagpenge

Kan jeg få sygedagpenge?

Hvis du ikke er i stand til at arbejde på grund af en skade eller sygdom, kan du få sygedagpenge. For at få ret til sygedagpenge skal du bo eller betale skat i Danmark. 

Derudover skal du opfylde minimum ét af nedensående krav:

 1. Du er i job og har været det i minimum 240 timer indenfor de seneste 6 måneder. I 5 af de seneste 6 måneder har du arbejdet minimum 40 timer i hver måned.
 2. Du er kvalificeret til at få dagpenge.
 3. Du har afsluttet en erhvervsmæssig uddannelse af minimum 1,5 års varighed indenfor den seneste måned.
 4. Du er i lønnet praktik.
 5. Du arbejder i fleksjob.

Hvordan får man sygedagpenge?

Hvis du er blevet syg eller er kommet til skade i en sådan grad, at du ikke kan arbejde, skal du melde det til din arbejdsgiver hurtigst muligt. Hvis du er ledig og modtager dagpenge, skal du kontakte din a-kasse i stedet for din arbejdsgiver. 

Herefter vil din arbejdsgiver være forpligtet til som minimum at betale dig løn i 30 kalenderdage. Har du en aftale om fuld løn ved sygdom, skal din arbejdsgiver naturligvis leve op til denne. Tjek din ansættelseskontrakt for en sådan aftale eller tag fat i HR/din tillidsrpræsentant, som muligvis kan hjælpe dig. 

Har du ikke en aftale om fuld løn ved sygdom, skal din arbejdsgiver sørge for at give kommunen besked om dit fravær. Dette skal ske senest 5 uger efter efter din første sygedag.

Herefter tager kommunen over, og det vil fremadrettet være den, som sørger for at udbetale sygedagpenge til dig.

Når din arbejdsgiver har meddelt kommunen, at du har sygefravær, vil du modtage et oplysningsskema i din digitale postkasse. Når du har udfyldt skemaet, skal det sendes retur senest 8 dage efter, du har modtaget det.

Udover at udbetale dig sygedagpenge vil kommunen også hjælpe dig til at komme tilbage i job så hurtigt som muligt.

Mit Sygefravær

For at få udbetalt sygedagpenge skal du benytte ‘Mit Sygefravær’, som er en digital selvbetjeningsløsning fra det offentlige. 

Det er på ‘Mit Sygefravær’, du skal indtaste oplysninger om dit sygefravær. Du kan blandt andet kommentere på de oplysninger, som din arbejdsgiver har indberettet. Det er også her, du anmoder om sygedagpenge, hvis din arbejdsgiver ikke længere udbetaler til dig. Derudover kan du blive pålagt at udfylde diverse oplysningskemaer, som kommunen vil bruge i dit videre forløb.

Hvor længe kan jeg få sygedagpenge?

Du kan som udgangspunkt få udbetalt sygedagpenge fra din første sygedag og 22 uger frem. Herefter vil kommunen foretage en revurdering af din situation, hvor det blandt andet vil blive besluttet, om du er berettiget til at få forlænget din ret til sygedagpenge.

Kan jeg få forlænget sygdagpenge?

Du har som udgangspunkt kun ret til 22 uger med sygedagpenge, men hvis din kommune vurderer, at det er nødvendigt med mere tid for at vurdere din arbejdsevne igennem fx virksomhedspraktik, kan din sygedagpenge-periode blive forlænget.

Kan man miste retten til sygedagpenge?

Ja, du kan godt risikere at få frataget din ret til sygedagpenge, hvis du:

 1. Ikke ønsker at deltage i kommunens tilbud om rehabelitering.
 2. Ikke dukker op til aftalte samtaler.
 3. Ikke vil lade dig undersøge.
 4. Ikke vil lade dig behandle.
 5. Ikke deltager i genoptræning.
 6. Bevidst trækker din sygdom i langdrag.
 7. Ikke husker at anmelde og dokumentere dit sygefravær.

Udbetaling af sygedagpenge

Hvor meget kan jeg få i sygedagpenge?

I 2022 kan sygedagpenge højst være 4.465 kr. om ugen og højst 120,68 kr. i timen.

Hvornår udbetales sygedagpenge?

Sygedagpenge udbetales bagud, ligesom din løn normalt gør. Det betyder, at du eksempelvis først får penge for maj måned, når måneden er omme.

Pengene udbetales den sidste bankdag i måneden, ligesom det normalvis er tilfældet med løn.

Hvem udbetaler sygedagpenge?

Hvor dine sygedagpenge kommer fra, afhænger af din situation. I det følgende kan du bliver klogere på, hvor pengene kommer fra, hvis du får sygedagpenge.

Din arbejdsgiver

Først og fremmest skal du tjekke din ansættelseskontrakt, hvor det vil fremgå, om du har ret til fuld løn fra din arbejdsgiver i forbindelse med sygdom. 

Fremgår det ikke, skal din arbejdsgiver udbetale sygedagpenge til dig i de første 30 dage af din sygdom. 

Hvis du får udbetalt løn fra dit job under sygdom, kan din arbejdsgiver få refusion for det beløb, som svarer til, hvad du ville få udbetalt i sygedagpenge.

Din a-kasse (hvis du er ledig)

Hvis du er arbejdsløs, får udbetalt dagpenge og får behov for at blive sygemeldt, er det din a-kasse, som sørger for at udbetale dine sygedagpenge de første 14 dage af dit sygdomsforløb. Herefter vil a-kassen rette henvendelse til kommunen. 

Din kommune

Hvis du ikke har en aftale om fuld løn ved sygdom på dit nuværende job, vil du efter de første 30 dage, som din arbejdsgiver er forpligtet til at betale for, modtage penge fra din kommune.

Det kræver, at din arbejdsgiver oplyser kommunen om din sygdom igennem NemRefusion. Herefter vil du modtage et brev i din offentlige digtitale postkasse (e-boks, borger.dk og lignende). Brevet skal udfyldes og herefter sendes tilbage til kommunen, som efterfølgende vil vurdere din sag. 

Dine rettigheder som sygemeldt

Kan jeg blive fyret hvis jeg er sygemeldt?

Som lønmodtager har du ret til at være fraværende fra dit arbejde på grund af sygdom. Arbejdsgiveren kan dog godt vælger at opsige en medarbejder alligevel – både under og efter et sygdomsforløb.

Det er dog vigtigt, at en eventuel opsigelse er sagligt begrundet, hvis ikke arbejdsgiveren skal risikere at få en sag på nakken. Hvis du er blevet opsagt under sygdom, og er i tvivl om, hvorvidt det er berettiget, bør du tage fat i din fagforening.

Hvis du fx er sygemeldt med stress, kan en begrundelse for en fyring være, at der er meget lange udsigter til en raskmelding, eller at virksomheden ikke kan fungere, hvis en person i din stilling mangler.

Der er dog ingen klare regler for, hvornår en arbejdsgiver må fyre en sygemeldt medarbejder, så derfor vil der altid være tale om en konkret vurdering i hver enkelt sag.

Ferie og sygedagpenge

Kan jeg holde ferie hvis jeg modtager sygedagpenge?

Skal du holde ferie under dit sygdomsforløb, skal du kontakte din kommune og aftale nærmere. Gør du ikke det, og vælger du at holde ferie alligevel, vil det betragtes som en raskmelding, hvorfor du ikke vil modtage penge i perioden.

Efter endt ferie kan du, hvis du fortsat opfylder kravene, igen blive betraget som sygemeldt og dermed anmode om sygedagpenge, men det betyder altså som udgangspunkt, at du skal starte forfra og ansøge påny. Vi anbefaler derfor ikke, at du vælger denne model.

Du får ikke udbetalt sygedagpenge, når du holder ferie. Dette gælder uanset om du bliver hjemme i Danmark eller rejser udenlands. 

Hvad gør jeg, hvis jeg bliver syg på en ferie?

Hvis du bliver syg inden din ferie begynder, kan du vælge at udskyde den.

Hvis du bliver syg under en ferie, siger ferieloven, at du har ret til at afbryde din ferie. Du vil herefter blive underlagt en karensperiode, hvorefter du kan få ret til sygedagpenge. 

Hvis du ikke aflyser din ferie, vil du kunne anmode om sygedagpenge fra den dag, din ferie ender.

Raskmelding

Hvordan melder jeg mig rask?

Når du er klar til at genoptage arbejdet, skal du kontakte din arbejdsgiver (hvis du er job) eller din a-kasse (hvis du er ledig) og fortælle, at du er klar til at vende tilbage. 

Du skal også give kommunen besked, hvilket du kan gøre igennem Borger.dk her.

Hvornår skal jeg melde mig rask?

Du skal melde dig rask, når du er klar til at vende tilbage til dit job, eller hvis du som ledig igen er rask nok til at kunne arbejde. 

Sådan tjener vi penge

Vores forretningsmodel baserer sig på noget, der kaldes affiliate-marketing, hvilket betyder, at vi sommetider tjener penge, hvis en af vores besøgende klikker sig videre til en af vores foreslåede a-kasser/fagforeninger og tilmelder sig denne.

At vi er et kommercielt foretagende betyder dog ikke, at du ikke kan stole på os. Intet er nemlig vigtigere for os end at rådgive vores besøgende så godt og reelt som overhovedet muligt, og derfor har vi også indført en række processer, som sikrer, at kommercielle interesser aldrig kommer til at influere negativt på vores evne til at rådgive reelt og oprigtigt.

I den henseende er det værd at bemærke, at vi altid vurderer og anmelder en a-kasse/fagforening, før vi undersøger muligheden for et kommercielt samarbejde med a-kassen/fagforeningen.

Et andet islæt ved vores site, der understreger den førnævnte pointe om, at intet er af større vigtighed for os end at levere sublim, oprigtig rådgivning, er, at vores oversigter indeholder en del a-kasser/fagforeninger, som vi ikke kompenseres for at promovere, men som vi mener, det er i den besøgendes interesse at blive eksponeret for.

Et overblik over vores samarbejdspartnere

Hos A-kasse-guiden.dk spiller vi med åbne kort og vægter gennemsigtighed yderst højt, hvorfor der herunder følger en oversigt over de a-kasser/fagforeninger, som vi p.t. har økonomiske samarbejder med:

Det Faglige Hus, ASE, Frie, FTFa, Lederne, Lederne Virksom, Business Danmark, Min A-kasse, Akademikernes A-kasse og CA.