Spring til indhold

A-kasse-guiden.dk indeholder reklamelinks. Læs mere.

Sådan bedømmer vi

Samtlige a-kasser/fagforeninger, vi promoverer, har vi vurderet og anmeldt grundigt med afsæt i følgende parametre:

Indholdsfortegnelse

Enhver a-kasse/fagforening, vi anmelder, modtager en samlet, overordnet karakter, der tager afsæt i fem individuelle karakterer. 

De individuelle karakterer gives i forhold til de fem ovenstående parametre.

Hvad lægger vi vægt på inden for de fem parametre?

Når vi vurderer en a-kasses/fagforenings præstation inden for ‘rådgivning’, kigger vi først og fremmest på det informative og rådgivende indhold, der ligger på a-kassens/fagforeningens hjemmeside. Gør dette content læseren (væsentligt) klogere, og får det formidlet korrekte informationer på en overskuelig og letforståelig måde.

Vi kigger også på mængden af rådgivende indhold. Afdækkes de områder og emner, som vi mener, at a-kassen/fagforeningen bør afdække?

Derudover inddrager vi også andenhåndskilder, for eksempel Trustpilot-anmeldelser, i vores vurdering. Hvis rådgivningsniveauet og -servicen, er noget, der hyppigt roses på eksempelvis Trustpilot, trækker dette op i vores bedømmelse, mens det naturligvis trækker ned, hvis flere Trustpilot-anmeldere hævder, at en a-kasses/fagforenings rådgivningindsats ikke er på et tilfredsstillende niveau.

Ydermere er vi tilbøjelige til at tildele fagspecifikke a-kasser/fagforeninger lidt højere karakterer end ikke-fagspecifikke a-kasser/fagforeninger, når det kommer til rådgivningsparameteret, hvilket hænger sammen med, at de fagspecifikke a-kasser/fagforeninger er deciderede eksperter inden for deres felt, mens de tværfaglige a-kasser/fagforeninger favner mere bredt og derfor sjældent har et ekstremt dybdegående kendskab til de forskellige brancher.

Sidst, men ikke mindst kigger vi på, hvilke og hvor mange rådgivningsmuligheder en a-kasse/fagforening byder på. Tilbyder a-kassen/fagforeningen udelukkende 1:1-rådgivning, eller giver den også sine medlemmer adgang til eksempelvis online-kurser og/eller faglige arrangementer? 

Hvis en a-kasse/fagforening skal opnå en høj karakter i forhold til parameteret ’tilgængelighed’, er det vigtigt, at a-kassens/fagforeningens kundeservice-åbningstider er brede og fornuftige. 

Ligeledes kigger vi på, i hvilket omfang a-kassen/fagforeningen er repræsenteret over det meste af landet i form af fysiske kontorer. Årsagen hertil er, at man som a-kasse-medlem/fagforeningsmedlem sommetider skal til møde i sin a-kasse/fagforening, og når dette er tilfældet, er det naturligvis mest attraktivt at være medlem af en a-kasse/fagforening, der har et eller flere kontorer i nærheden af ens bopæl.

Når vi skal vurdere en a-kasses/fagforenings ry blandt forbrugerne, er vores primære kilde til information herom Trustpilot. 

Rigtig mange a-kasser/fagforeninger byder på interessante medlemsgoder. Nogle medlemsgoder er fagligt relevante, eksempelvis adgang til eksklusive online kurser samt adgang til interessante faglige arrangementer, mens andre kan kategoriseres som ikke fagligt relevante. Eksempler på medlemsgoder inden for denne kategori kunne være fribilletter til sportsarrangementer eller rabataftaler med x antal butikker.

Skal en a-kasse/fagforening opnå en god karakter i forhold til medlemsgoder, er det centralt, at a-kassen/fagforeningen byder på eksklusive medlemsfordele ud over det sædvanlige. 

Med andre ord betyder det, at en god kundeservice-afdeling samt mulighed for sparring omkring ens CV og deslige ikke er tilstrækkeligt alene for at opnå en høj karakter inden for dette parameter, da dette er noget, som de fleste a-kasser/fagforeninger tilbyder.

Når vi skal vurdere, om en a-kasse/fagforening byder på fornuftige kontingentpriser, kigger vi 100 % på, hvad man som medlem får for sine kontingentpenge. 

Derfor er den billigste a-kasse/fagforening ikke automatisk kvalificeret til en høj karakter, ligesom den dyreste a-kasse/fagforening ej heller pr. automatik er garanteret en dårlig karakter.

Hvis et medlemskab hos den dyreste a-kasse/fagforening, giver adgang til rådgivning på et uhørt højt niveau, ekstremt attraktive medlemsgoder og meget favorable vilkår på kundeservice-området, vil vi formentlig vurdere, at man hos denne a-kasse får rigtig meget for pengene – også selvom kontingentsatsen er høj – og dermed tildele a-kassen en fornuftig karakter, hvad angår ‘pris’.

Derfor er vi til at stole på

Vi er ærlige og transparente

Hos a-kasse-guiden.dk er vi 100 % gennemsigtige.

Derfor er vi også åbne omkring, at vi er et kommercielt foretagende, der sommetider tjener penge, når vi henviser en af vores besøgende til en a-kasse/fagforening.

At vi er et kommercielt foretagende, er der dog ingenlunde det samme, som at vi ikke er til at stole på. 

Hos a-kasse-guiden.dk ønsker vi nemlig at blive den førende sammenligningsportal inden for a-kasse-nichen, og skal vi blive dette, er det af enormt stor vigtighed, at vores rådgivning er på et højt niveau, og at vi er 100 % reelle og ærlige.

Derfor har vi også udviklet en række processer, der sikrer, at kommercielle interesser aldrig bliver styrende for, hvordan vi eksempelvis anmelder og vurderer en a-kasse/fagforening.

Helt konkret kommer ovenstående til udtryk ved, at vi altid udarbejder en anmeldelse af en a-kasse/fagforening, før vi undersøger muligheden for et kommercielt samarbejde med den pågældende a-kasse/fagforening. 

På den måde sikrer vi, at vi altid er 100 % ærlige og oprigtige i vores vurdering af de enkelte a-kasser/fagforeninger og får rost de forhold, der bør roses, og kritiseret de forhold, der bør kritiseres.

Vi opdaterer jævnligt vores indhold

Vi sørger for jævnligt at opdatere vores indhold, så dette beskriver nutiden. 

Dette gør vi blandt andet ved hyppigt at besøge de forskellige a-kassers/fagforeningers platforme og eftertjekke, at de oplysninger, vi har skrevet, stadigvæk passer.

Derudover er vi så heldige, at vi sommetider modtager mails fra vores besøgende om, at noget er forandret hos en a-kasse/fagforening, siden vi beskrev denne. Når vi får sådanne mails, retter vi naturligvis straks til.

Vi værdsætter utroligt meget, når vi får lidt hjælp fra vores besøgende, og derfor vil vi også meget gerne opfordre dig til at prikke til os, hvis du falder over uddaterede oplysninger på vores site. Du kan træffe os på info@a-kasse-guiden.dk.

Vi forbedrer vores site med vores besøgendes hjælp

Som vi var inde på i forrige afsnit, justerer vi løbende vores indhold til, så dette beskriver nutidige forhold.

Og dette gør vi blandt andet i samarbejde med vores herlige besøgende.

Vi inddrager forbrugerfeedback, når vi anmelder måltidskasseleverandører

Som vi kort har været inde på, er det ikke kun vores førstehåndserfaringer, der danner grundlag for en vurdering af en a-kasse/fagforening. Vi inddrager også andenhåndsberetninger, eksempelvis fra Trustpilot.

Dette gør vi blandt andet, da vi ikke har mulighed for – i hvert fald ikke på et tilfredsstillende nok niveau – at teste kundeservice-indsatsen hos samtlige a-kasser/fagforeninger. 

Ved at inddrage Trustpilot-anmeldelser får vi et mere nuanceret og generelt indblik i blandt andet kundeservice-indsatssen fra en a-kasse/fagforening, og hvis der skulle være ugler i mosen – altså hvis a-kassen/fagforeningen ikke leverer på et tilfredsstillende niveau på et hvilket som helst område – vil dette altid komme til udtryk på diverse anmeldelsesplatforme. 

Har du nogen spørgsmål?

Hvis du har nogen spørgsmål angående vores anmeldelsesprocedure eller vores site generelt, så tøv endelig ikke med at kontakte os på info@a-kasse-guiden.dk.

Sådan tjener vi penge

Vores forretningsmodel baserer sig på noget, der kaldes affiliate-marketing, hvilket betyder, at vi sommetider tjener penge, hvis en af vores besøgende klikker sig videre til en af vores foreslåede a-kasser/fagforeninger og tilmelder sig denne.

At vi er et kommercielt foretagende betyder dog ikke, at du ikke kan stole på os. Intet er nemlig vigtigere for os end at rådgive vores besøgende så godt og reelt som overhovedet muligt, og derfor har vi også indført en række processer, som sikrer, at kommercielle interesser aldrig kommer til at influere negativt på vores evne til at rådgive reelt og oprigtigt.

I den henseende er det værd at bemærke, at vi altid vurderer og anmelder en a-kasse/fagforening, før vi undersøger muligheden for et kommercielt samarbejde med a-kassen/fagforeningen.

Et andet islæt ved vores site, der understreger den førnævnte pointe om, at intet er af større vigtighed for os end at levere sublim, oprigtig rådgivning, er, at vores oversigter indeholder en del a-kasser/fagforeninger, som vi ikke kompenseres for at promovere, men som vi mener, det er i den besøgendes interesse at blive eksponeret for.

Et overblik over vores samarbejdspartnere

Hos A-kasse-guiden.dk spiller vi med åbne kort og vægter gennemsigtighed yderst højt, hvorfor der herunder følger en oversigt over de a-kasser/fagforeninger, som vi p.t. har økonomiske samarbejder med:

Det Faglige Hus, ASE, Frie, FTFa, Lederne, Lederne Virksom, Business Danmark, Min A-kasse, Akademikernes A-kasse og CA.