Spring til indhold

A-kasse-guiden.dk indeholder reklamelinks. Læs mere.

Hjem » Selvforskyldt ledig

Selvforskyldt ledig

  • af

Hvis du opsiger dit arbejde uden en gyldig grund, kan du risikere at blive selvforskyldt ledig. I enkelte tilfælde, kan du også blive betragtet som selvforskyldt ledig, hvis du bliver opsagt af din arbejdsgiver.

Men hvordan er reglerne egentlig? Det finder du svarene på i denne artikel!

Hvad vil det sige at være selvforskyldt ledig?

I dagpengesystemet vil du blive betragtet som selvforskyldt ledig, hvis det er din egen skyld, at du ikke er i job.

Typisk vil det være fordi, man selv siger sit job. I nogen tilfælde kan man dog godt opsige sin egen stilling, hvis blot man har en gyldig grund

Du kan også blive selvforskyldt ledig, hvis du bliver opsagt af din arbejdsgiver, og det helt eller delvist er din egen skyld, at du bliver afskediget. 

Derudover kan du blive selvforskyldt ledig, hvis du i forvejen er ledig og takker nej til et jobtilbud.

Selvforskyldt ledige får 3 ugers karantæne

Som selvforskyldt ledig vil du få karantæne i 111 timer eller 3 uger. Det betyder, at du i denne periode ikke har ret til dagpenge, og derfor ikke vil modtage penge. 

Når din karantæne er slut, vil du fortsætte som hidtil. Du skal dog passe på, at du ikke får endnu en karantæne, da det kan få store konsekvenser for din dagpengeret.

Du kan læse meget mere om dagpenge karantæne her

Du er selvforskyldt ledig, hvis du…

1. Selv siger op

Du vil i de fleste tilfælde blive betragtet som selvforskyldt ledig, hvis du siger dit job op. Der kan dog være årsager – det man i systemet kalder for ‘gyldige grunde’ – til at opsige sin stilling. 

Vil du vide mere om, hvad der betragtes som gyldige grunde, kan du læse vores guide her.

2. Bliver opsagt, fordi du ikke lever op til dine forpligtelser

Hvis du bliver opsagt fra din nuværende stilling, fordi du forsømmer dit job ved fx ikke at møde op på arbejde, opfører dig uhensigtsmæssigt, eller på andre måder gør noget, som giver din arbejdsgiver ret til at fyre dig, vil du blive betragtet som selvforskyldt ledig.

Hvis du derimod bliver opsagt, fordi der skal skæres ned i firmaet, din stilling ikke længere er relevant i virksomheden, eller at der på en eller anden måde skal omstruktureres på din arbejdsplads, er det ikke din skyld, at du bliver opsagt. Derfor vil der ikke være tale om selvforskyldt ledighed.

3. Er ledig, men ikke gør en indsats for at komme tilbage i job

Det er ikke kun hvis du går fra et job til at være ledig, at du kan risikere at få karantæne. Hvis du ikke lever op til dine aftaler med jobcentret og din a-kasse, kan du også risikere at få 3 ugers karantæne, fordi du er selvforskyldt ledig. 

Hvis du vælger at takke nej til et job, som jobcentret henviser til dig, skal du have en gyldig grund til dette, hvis du ikke skal have karantæne.

Hvis du ikke aktivt deltager i udarbejdelsen af revideringen af din jobplan, kan du blive selvforskyldt ledig.

Gentagelsvirkning: Hvis du bliver selvforskyldt ledig igen

Der er god grund til at tage ved lære, hvis man allerede én gang har fået karantæne som følge af selvforskyldt ledighed. Sker det to gange i en periode på 12 måneder, mister du nemlig helt retten til at få dagpenge. 

For at få din ret tilbage skal du først arbejde mere end 300 timer inden for 3 måneder som fuldtidsforsikret eller mindst 150 timer som deltidsforsikret. 

Tags:

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Sådan tjener vi penge

Vores forretningsmodel baserer sig på noget, der kaldes affiliate-marketing, hvilket betyder, at vi sommetider tjener penge, hvis en af vores besøgende klikker sig videre til en af vores foreslåede a-kasser/fagforeninger og tilmelder sig denne.

At vi er et kommercielt foretagende betyder dog ikke, at du ikke kan stole på os. Intet er nemlig vigtigere for os end at rådgive vores besøgende så godt og reelt som overhovedet muligt, og derfor har vi også indført en række processer, som sikrer, at kommercielle interesser aldrig kommer til at influere negativt på vores evne til at rådgive reelt og oprigtigt.

I den henseende er det værd at bemærke, at vi altid vurderer og anmelder en a-kasse/fagforening, før vi undersøger muligheden for et kommercielt samarbejde med a-kassen/fagforeningen.

Et andet islæt ved vores site, der understreger den førnævnte pointe om, at intet er af større vigtighed for os end at levere sublim, oprigtig rådgivning, er, at vores oversigter indeholder en del a-kasser/fagforeninger, som vi ikke kompenseres for at promovere, men som vi mener, det er i den besøgendes interesse at blive eksponeret for.

Et overblik over vores samarbejdspartnere

Hos A-kasse-guiden.dk spiller vi med åbne kort og vægter gennemsigtighed yderst højt, hvorfor der herunder følger en oversigt over de a-kasser/fagforeninger, som vi p.t. har økonomiske samarbejder med:

Det Faglige Hus, ASE, Frie, FTFa, Lederne, Lederne Virksom, Business Danmark, Min A-kasse, Akademikernes A-kasse og CA.