Spring til indhold

A-kasse-guiden.dk indeholder reklamelinks. Læs mere.

Hjem » Regler for frivilligt arbejde, mens du er på offentlige ydelser

Regler for frivilligt arbejde, mens du er på offentlige ydelser

Dagpengeregler selvstændige

I denne artikel kan du blive klogere på, hvorvidt og i hvilket omfang du må udføre frivilligt arbejde, mens du modtager offentlige ydelser såsom dagpenge, kontanthjælp, folkepension, førtidspension og så videre.

Indholdsfortegnelse

Det er nødvendigvis ikke helt ufarligt at udføre frivilligt arbejde, mens du modtager offentlige ydelser. I nogle tilfælde er det nemlig slet ikke tilladt at give den en skalle med frivilligt arbejde.

Hvis du forbryder dig mod reglerne, kan du risikere, at dine offentlige ydelser nedsættes.  

Der er dog stor forskel på reglerne for frivilligt arbejde, alt efter hvilken type offentlig ydelse man modtager.

I vores artikel kommer vi ind på reglerne for udførelse af frivilligt arbejde, mens man modtager en af følgende ydelser/befinder sig i ind af følgende situationer:

 • Efterløn eller dagpenge
 • Kontanthjælp
 • Sygedagpenge
 • Førtidspension
 • Folkepension
 • Fleksjobløn
 • Befinder dig i et ressourceforløb.

Regler for frivilligt arbejde hvis du modtager enten efterløn eller dagpenge

Dagpengeregler selvstændige

Som modtager af dagpenge eller efterløn er du underlagt særlige regler for, hvilke typer frivilligt arbejde du må udføre.

Bryder du reglerne, kan det få ret så alvorlige konsekvenser, da et regelbrud vil kunne føre til, at der skæres i det beløb, du ellers er berettiget til at modtage.

Loven skelner præcist mellem, om du:

 • Udfører frivillige aktiviteter
 • Udfører frivilligt ulønnet arbejde
 • Udfører frivilligt arbejde, som medfører fradrag i din ydelse
 • Overholder antallet af timer, du må være frivillig.

Netop fordi loven klart skelner mellem ovenstående fire typer frivilligt arbejde, er det meget vigtigt, at du får afklaret med din a-kasse, hvordan de vil kategorisere det frivillige arbejde, du påtænker at udføre, mens du er på dagpenge eller får efterløn.

Dette skyldes, at det – for dagpenge- og efterlønsmodtagere – er a-kassen, der fortolker loven i forhold til ens potentielle frivillige indsats. Derfor er det også din a-kasse, der afgør, hvorvidt du kan få tilladelse eller ej til at udføre det frivillige arbejde, du påtænker, altså tilladelse til at udføre arbejdet, uden at der skæres i dine dagpenge/din efterløn.

Når det kommer til frivilligt arbejde, og om denne type arbejde kan udføres uden nogen risiko for, at der skæres i de offentlige ydelser, man modtager, er en række forhold dog givet på forhånd, og et centralt forhold er, at følgende tre betingelser altid skal være opfyldt for at undgå et fradrag:

 • Det frivillige arbejde skal udføres i Danmark
 • Du må ikke udføre frivilligt arbejde for et privat firma
 • Du må ikke have nogen ansættelsesretslige pligter.

Derudover bør du være opmærksom på, at typen af frivilligt arbejde har indflydelse på, i hvor mange timer du må arbejde månedligt, før din frivillige indsats medfører et fradrag, og om du overhovedet må udføre arbejdet. 

Herunder nuancerer vi, hvilke typer frivilligt arbejde der typisk hører til i de forskellige bokse, der findes; igen anbefaler vi – for en sikkerheds skyld – at du eftertjekker, om din a-kasse er helt på linje med os omkring dette forhold. 

Ubegrænset

For noget frivilligt arbejde er der ingen begrænsninger, hvad angår timer pr. måned, der må bruges på aktiviteten.

På denne liste finder vi blandt andet:

 • Indsamlingsarbejde for nødorganisationer
 • Ekspedient i genbrugsbutik med et humanitært formål
 • Besøgsven
 • Nabohjælp
 • Foreningsarbejde
 • Forefaldende socialt arbejde

Op til 44/65 timer

Mens noget frivilligt arbejde må udføres i alle de timer, som du orker, findes der andet, der maksmalt må udføres op til 44/65 timer månedligt. Grænsen på 44 timer er for dagpengemodtagere, mens grænsen på 65 timer er for efterlønnere. 

Frivilligt arbejde, der tilhører denne kategori, er blandt andet:

 • Arbejde som jurist i retshjælp
 • Rådgivning, der kræver særlig uddannelse
 • Arbejde som præst ved et krisecenter eller i en humanitær organisation
 • Psykolog ved et krisecenter eller i en humanitær organisation

Ikke tilladt

Der findes også frivilligt arbejde, som det aldrig vil være tilladt at udføre som dagpenge- eller efterlønsmodtager.

Dette er blandt andet frivilligt arbejde, der involverer:

 • Økonomistyringsopgaver
 • Personaleadministrationsopgaver
 • Elektriker-arbejde
 • VVS-arbejde
 • Rengøringsarbejde
 • Ledelsesarbejde.

Du har pligt til skriftligt at oplyse din a-kasse om dine planer med frivilligt arbejde

Hvis du ønsker at udføre frivilligt arbejde, har du pligt til skriftligt at orientere din a-kasse herom. 

Dette kan du eksempelvis gøre ved at sende din a-kasse-kontaktperson en e-mail, hvor du redegør for, hvad din potentielle frivillige indsats indebærer, og i hvilken sammenhæng du ønsker at udføre denne.

Ligeledes bør redegørelsen indeholde informationer omkring, hvor mange timer i ugen du forventer at bruge på at udføre frivilligt arbejde.

Det er vigtigt, at du får en skriftlig kvittering fra din a-kasse på, at de har modtaget din redegørelse, så hvis denne ikke kommer af sig selv, bør du bede om den. Den skriftlige kvittering er nemlig dit bevis på, at du har overholdt dine forpligtelser i forhold til oplysningsdelen.

Kan jeg ikke bare tage chancen?

Måske tænker du: “Kan jeg ikke bare tage chancen og udføre frivilligt arbejde uden at informere min a-kasse herom? De finder sikkert ikke ud af det alligevel.”

Altså… 

I princippet kan du godt tage chancen, men det er virkelig ikke noget, som vi vil anbefale, da du – som bemærket tidligere – risikerer at få nedsat din ydelse, sæt du – som dagpenge- eller efterlønsmodtager – bliver afsløret i at udføre frivilligt arbejde, som du ikke har fået tilladelse til at udføre.

Regler for frivilligt arbejde hvis du modtager kontanthjælp, uddannelseshjælp eller integrationsydelse

Hvis du modtager kontanthjælp, uddannelseshjælp eller integrationsydelse, er der som udgangspunkt ingen begrænsninger, du skal tage højde for i forhold til udførelse af frivilligt arbejde.

Dog er det vigtigt, at dit frivillige arbejde ikke påvirker din rådighedspligt. Med andre ord må dit frivillige arbejde altså aldrig forhindre dig i at kunne tage et lønnet job fra den ene dag til den anden, hvis denne mulighed pludselig opstår.

Ligeledes må dit frivillige arbejde ej heller forhindre dig i aktivt at forsøge at finde et lønnet arbejde.

Selvom du som modtager af enten kontanthjælp, uddannelseshjælp eller integrationsydelser, har ret frie rammer, hvad angår frivilligt arbejde, er vores anbefaling dog stadigvæk, at du rådfører dig med din sagsbehandler om frivilligt arbejde, du påtænker at udføre. 

Ved at gøre dette og tage dine forholdsregler sikrer du nemlig, at der ikke vil være uforudsete ugler i mosen.

Regler for frivilligt arbejde hvis du modtager sygedagpenge

Frivilligt arbejde mens du får sygedagpenge

Som udgangspunkt er der ingen begrænsninger for, hvad du må udføre af frivilligt arbejde, mens du modtager sygedagpenge. 

Dog kan der sagtens være en række helbredsmæssige begrænsninger, som gør dig ude af stand til at varetage frivilligt arbejde, og så er det jo desværre bare sådan, det er.

Der er dog en række forhold, du skal imødekomme, hvis du ønsker at udføre frivilligt arbejde, mens du er på sygedagpenge, og det mest centrale i den henseende er, at udførelsen af frivilligt arbejde hverken må sløve din helbredelse eller stå i vejen for dit samarbejde med kommunen.

Hvis kommunen mener, at dit frivillige arbejde påvirker din helbredelse negativt, vil de kunne stoppe deres udbetalinger til dig. 

Det samme gør sig gældende, hvis de vurderer, at dit frivillige arbejde bevirker, at du ikke er tilstrækkeligt aktivt deltagende i deres løbende opfølgninger.

Selvom der som udgangspunkt er yderst frie rammer, når det kommer til at udføre frivilligt arbejde, mens man er på sygedagpenge, er vores utvetydige anbefaling dog stadigvæk, at du rådfører dig med din sagsbehandler, inden du involverer dig med frivilligt arbejde.

Han/hun vil nemlig kunne fortælle dig, hvad du særligt skal være opmærksom på for at sikre, at dit frivillige arbejde ikke ender med at få uheldige konsekvenser.

Regler for frivilligt arbejde hvis du modtager førtidspension

Som førtidspensionist er der som udgangspunkt ingen begrænsninger, når det kommer til udførelse af frivilligt arbejde.

Dog skal du være opmærksom på, at din potentielle indsats i forbindelse med et frivilligt arbejde i et vist omfang vil kunne indgå i kommunens løbende vurdering omkring, hvorvidt du har forbedret din arbejdsevne.

Regler for frivilligt arbejde hvis du modtager folkepension

Som modtager af folkepension er der ingen begrænsninger, når det kommer til frivilligt arbejde. 

Her er der frit slag, hvad angår type og omfang af arbejde, så hvis du har energien, selvom du er oppe i årene, giver du den bare gas.

Regler for frivilligt arbejde hvis du modtager fleksjobløn

Vores utvetydige anbefaling er, du kontakter din sagsbehandler, inden du involverer dig med med frivilligt arbejde, hvis du modtager fleksjobløn, og at du i samme forbindelse sørger for at indhente et skriftligt svar fra din sagsbehandler om, hvorvidt du må arbejde frivilligt eller ej. 

Denne anbefaling skyldes, at fleksjobløn anses som offentlig støtte, hvilket betyder, at kommunen skal være indforstået med, at du udfører frivilligt arbejde, samtidig med du varetager et fleksjob.

Hvis din sagsbehandler siger god for, at du må udføre frivilligt arbejde, kan det være en rigtig god idé, at du og ham/hende har en løbende dialog om dit frivillige arbejde. 

Dette vil nemlig sikre, at du ikke bryder nogen regler, og at din sagsbehandler får indsigt i, hvilke erfaringer og kompetencer du optjener undervejs i forbindelse med dit frivillige arbejde.

Regler for frivilligt arbejde, hvis du er i et ressourceforløb

Hvis du er under 40 år og befinder dig i et individuelt ressourceforløb, er der som udgangspunkt ingen begrænsninger, når det kommer til at udføre frivilligt arbejde.

Dog bør du være opmærksom på, at frivilligt arbejde kan indgå som en faktor i din kommunes vurdering af din arbejdsevne.

Ligeledes skal du være opmærksom på, at frivilligt arbejde i et vist omfang vil kunne indgå i en løbende vurdering af, hvorvidt du har forbedret din arbejdsevne i løbet af ressourceforløbet.

Derfor er vores anbefaling – også selvom der sædvanligvis ikke er nogen begrænsninger, når det kommer til frivilligt arbejde for folk, der er i gang med et ressourceforløb – at du rådfører dig med din sagsbehandler, hvis du overvejer at påbegynde frivilligt arbejde, mens du er i færd med et ressoruceforløb.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Sådan tjener vi penge

Vores forretningsmodel baserer sig på noget, der kaldes affiliate-marketing, hvilket betyder, at vi sommetider tjener penge, hvis en af vores besøgende klikker sig videre til en af vores foreslåede a-kasser/fagforeninger og tilmelder sig denne.

At vi er et kommercielt foretagende betyder dog ikke, at du ikke kan stole på os. Intet er nemlig vigtigere for os end at rådgive vores besøgende så godt og reelt som overhovedet muligt, og derfor har vi også indført en række processer, som sikrer, at kommercielle interesser aldrig kommer til at influere negativt på vores evne til at rådgive reelt og oprigtigt.

I den henseende er det værd at bemærke, at vi altid vurderer og anmelder en a-kasse/fagforening, før vi undersøger muligheden for et kommercielt samarbejde med a-kassen/fagforeningen.

Et andet islæt ved vores site, der understreger den førnævnte pointe om, at intet er af større vigtighed for os end at levere sublim, oprigtig rådgivning, er, at vores oversigter indeholder en del a-kasser/fagforeninger, som vi ikke kompenseres for at promovere, men som vi mener, det er i den besøgendes interesse at blive eksponeret for.

Et overblik over vores samarbejdspartnere

Hos A-kasse-guiden.dk spiller vi med åbne kort og vægter gennemsigtighed yderst højt, hvorfor der herunder følger en oversigt over de a-kasser/fagforeninger, som vi p.t. har økonomiske samarbejder med:

Det Faglige Hus, ASE, Frie, FTFa, Lederne, Lederne Virksom, Business Danmark, Min A-kasse, Akademikernes A-kasse og CA.