Spring til indhold

A-kasse-guiden.dk indeholder reklamelinks. Læs mere.

Hjem » Uddannelse på dagpenge

Uddannelse på dagpenge

 • af

Hvis du er ledig og på dagpenge, kan du få nemmere ved at komme tilbage i job, hvis du tager en uddannelse eller deltager i et eller flere kurser.

Derfor kan du – afhængigt af dit nuværende uddannelsesniveau – have ret til 6 ugers jobrettet uddannelse

Hvis du har ret til 6 ugers uddannelse, får du udbetalt dagpenge, imens du studerer.

Du må ikke have en uddannelse i forvejen

Det er desværre ikke alle ledige, som kan nyde godt af et kursus eller en uddannelse imens de modtager dagpenge, for de 6 ugers jobrettet uddannelse er tiltænkt ledige, som enten har en kort eller ingen uddannelse i forvejen.

Der gælder følgende krav, hvis du skal have ret til jobrettet uddannelse:

 • Du må ikke i forvejen have en uddannelse, hvis niveau overstiger en erhvervsuddannelse.
 • Du har en kort videregående uddannelse og en erhvervsuddannelse


Foruden ovenstående skal du som minimum have deltaget i en cv-samtale hos din a-kasse samt en jobsamtale med dit jobcenter. Du skal have været ledig i mindst 5 uger. 

Det er din a-kasse, som beslutter, om du har ret til uddannelse. Du skal derfor have kontakt til a-kassen, hvis du vil have dem til at vurdere din sag.

Du får dagpenge under din uddannelse

Hvis din a-kasse godkender dig til en jobrettet uddannelse eller kursus, vil du få udbetalt dagpenge undervejs i maksimalt 6 uger.

Se hvilke uddannelser, du kan tage

Som vi allerede har nævnt, skal du være i dialog med din a-kasse, hvis du ønsker at tage en uddannelse som ledig på dagpenge. Dels er det ikke sikekrt, at a-kassen vurderer, at det giver mening for dig, og dels bør du også sikre dig, at uddannelsen er godkendt af a-kassen.

Der er desværre ikke frit valg på alle hylder, når det kommer til uddannelser, du kan tage på dagpenge. Nedenfor kan du danne dig et overblik over de forskellige muligheder.

Uddannelsen må ikke være SU-berettiget

Hvis du skal have ret til dagpenge under uddannelse, må den uddannelse du tager ikke være berettiget til SU. Du kan se en liste over SU-berettighede uddannelser her.

Det findes en række uddannelser, som ikke giver adgang til SU. Eksempelvis:

 • Meritlærer
 • Meritpædagog
 • HD
 • MBA
 • MPA

Mulige uddannelser på dagpenge

Det er tilladt at tage enkeltfag på gymnasieniveau. Dog må uddannelsen ikke være planlagt til mere end 20 timer om ugen. Derudover må du ikke få udbetalt SU undervejs.

Uddannelser på gymnasieniveau kan være:

 • STX
 • HHX
 • HTX
 • HF enkeltfag

Hvis du ønsker det, kan du tage uddannelser på folkeskoleniveau. Dog ikke under 8. klasse og over 10. klasse.

Uddannelsen skal være adgangsgivende til videreuddannelse. 

Der er ingen begrænsning på, hvor mange timer du må bruge på denne uddannelse.

Det går ikke nødvendigvis udover din dagpengeret, hvis du går på aftenskole. Dog er reglerne sådan, at aftenskoleuddannelsen skal være hobbypræget, og altså ikke kompetencegivende i forhold til din karriere.

Du må gerne tage et aftenskolekursus i madlavning, hækling, sprog og lignende, hvis blot det er for fornøjelsens skyld. 

Du kan uden problemer deltage i kurser arrangeret af din a-kasse eller din fagforening, uden det har indflydelse på dine dagpenge. 

Dog gælder det, at uddannelsen må være maksimalt 37 timer de første 2 uger. Efterfølgende må timerne ikke overstige 20 ugentligt.

En åben uddannelse er et uddannelsestilbud til voksne, som ønsker at efter- eller videreuddanne sig. Der er som oftest egenbetaling på åbne uddannelser.

For at kunne modtage dagpenge under åben uddannelse, skal du have gennemført en erhvervsuddannelse på minimum 18 måneder.

Din deltagelse i en åben uddannelse skal finde sted indenfor de første 6 måneder af din dagpengeperiode.

En eventuel åben uddannelse skal have relevans for din nuværende faglige profil, og må altså ikke være en del af en ny uddannelse til noget helt andet. Hvis du eksempelvis er uddannet i ét sprog, kan du ikke tage en uddannelse i et andet, hvis du samtidig vil modtage dagpenge.

Du har flere muligheder for uddannelse, hvis du er under 25 år

Der gælder særlige regler for ledige på dagpenge, hvis de er under 25 år og ønsker at deltage i en uddannelse imens de modtager dagpenge.

Ledige under 25 har blandt andet mulighed for at gå på højskole.

Indenfor de første 6 måneder af din ledighed, kan du deltage i et højskoleforløb og få udbetalt dagpenge undervejs. Du har ret til 50 % af den højeste dagpengesats.

Under dit højskoleophold skal du fortsat stå til rådighed for arbejdsmarkedet, og du kan risikere at skulle ende uddannelsen tidligt, hvis du får tilbudt et job. 

Højskoleforløbet kan maksimalt vare 6 måneder.

Hvis du er ledig på dagpenge, og er under 25 år, anbefaler vi, at du tager en snak med din a-kasse om dine muligheder. 

Tags:

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Sådan tjener vi penge

Vores forretningsmodel baserer sig på noget, der kaldes affiliate-marketing, hvilket betyder, at vi sommetider tjener penge, hvis en af vores besøgende klikker sig videre til en af vores foreslåede a-kasser/fagforeninger og tilmelder sig denne.

At vi er et kommercielt foretagende betyder dog ikke, at du ikke kan stole på os. Intet er nemlig vigtigere for os end at rådgive vores besøgende så godt og reelt som overhovedet muligt, og derfor har vi også indført en række processer, som sikrer, at kommercielle interesser aldrig kommer til at influere negativt på vores evne til at rådgive reelt og oprigtigt.

I den henseende er det værd at bemærke, at vi altid vurderer og anmelder en a-kasse/fagforening, før vi undersøger muligheden for et kommercielt samarbejde med a-kassen/fagforeningen.

Et andet islæt ved vores site, der understreger den førnævnte pointe om, at intet er af større vigtighed for os end at levere sublim, oprigtig rådgivning, er, at vores oversigter indeholder en del a-kasser/fagforeninger, som vi ikke kompenseres for at promovere, men som vi mener, det er i den besøgendes interesse at blive eksponeret for.

Et overblik over vores samarbejdspartnere

Hos A-kasse-guiden.dk spiller vi med åbne kort og vægter gennemsigtighed yderst højt, hvorfor der herunder følger en oversigt over de a-kasser/fagforeninger, som vi p.t. har økonomiske samarbejder med:

Det Faglige Hus, ASE, Frie, FTFa, Lederne, Lederne Virksom, Business Danmark, Min A-kasse, Akademikernes A-kasse og CA.