Spring til indhold

A-kasse-guiden.dk indeholder reklamelinks. Læs mere.

Hjem » Supplerende dagpenge

Supplerende dagpenge

  • af

Hvis du har et arbejde på mindre end 37 timer om ugen, kan du, hvis du lever op til de gældende betingelser, få udbetalt supplerende dagpenge. 

I denne artikel kan du blive klogere på, hvad supplerende dagpenge er, hvilke krav du skal leve op til, hvor længe du kan få udbetalt supplerende dagpenge og meget andet.

Hvad er supplerende dagpenge?

Supplerende dagpenge er en ydelse, som kan udbetales til lønmodtagere eller selvstændige, som arbejder mindre end 145,33 timer om måneden. 

Supplerende dagpenge kan betragtes som et tilskud til din løn, hvis denne ikke svarer til en fultidsstilling. Man kalder det ‘at supplere op med dagpenge’

Et eksempel på supplerende dagpenge

Hvis vi antager, at du er ansat på nedsat tid hos din arbejdsgiver, og derfor arbejder 100 timer om måneden, vil du have mulighed for at få suppleret op med dagpenge, så du får udbetalt, hvad der svarer til en fuldtidsløn (160,33 timer om måneden). 

I dette tilfælde vil du kunne få udbetalt supplerende dagpenge for 60,33 timer om måneden.

Krav for at få supplerende dagpenge

For at få ret til udbetaling af supplerende dagpenge, skal du leve op til følgende krav:

  1. Du skal have ret til dagpenge.
  2. Du skal være til rådighed for arbejdsmarkedet. 
  3. Du skal være meldt ledig på Jobnet.dk.
  4. Du skal kunne fremvise en frigørelsesattest fra dit nuværende arbejde
    (hvis du ikke har opsigelsesvarsel i din ansættelseskontrakt, kan du se bort fra dette).

Hvordan får man supplerende dagpenge?

Først og fremmest skal du opfylde ovenstående krav, hvis du skal have ret til supplerende dagpenge. 

Derudover skal du have mindre end 145,33 løntimer om måneden i dit nuværende job.

Hvis du kan tjekke samtlige punkter af, skal du kontakte din a-kasse, som så vil vurdere din konkrete situation. Det er op til dem, om du kan få supplerende dagpenge eller ej.

Du vil blandt andet skulle indsende en frigørelsesattest til a-kassen. Af denne skal det fremgå, at du er i stand til at opsige dit nuværende job uden varsel, eller frit kan placere din arbejdstid. 

Hvor længe kan man få supplerende dagpenge?

Du har mulighed for at modtage supplerende dagpenge i maksimalt 30 uger.

Hvis du efter 30 uger, stadig arbejder på nedsat tid, mister du rettet til at få suppleret din løn med dagpenge.

Du kan forlænge perioden med op til 12 uger

Hvis du er fuiltidsforsikret og modtager supplerende dagpenge, kan du, hver gang du indberetter mere end 146 løntimer, få ret til yderligere 4 uger med supplerende dagpenge. 

Du har mulighed for at forlænge perioden med supplerende dagpenge tre gange og dermed opnå 12 ugers forlængelse i alt.

Hvordan optjener man ret til supplerende dagpenge påny?

Nøjagtigt hvad det kræver, hvis du skal have ret til en ny periode med op til 30 ugers supplerende dagpenge, afhænger af om du er fultids- eller deltidsforsikret, hvordan du aflønnes , og om du er lønmodtager eller selvstændig.

Sådan optjener ret til en ny periode med supplerende dagpenge:

FultidsforsikretIndberettede løntimer
MånedslønnetOver 146 timer om måneden i 6 måneder
14-dagslønnetOver 68 timerfor hver 14-dags periode. Du skal have 13 lønsedler på hver 14 dage.
UgelønnetOver 34 timer om ugen i 26 uger.
  
DeltidsforsikretIndberettede løntimer
MånedslønnetOver 118 timer om måneden i 6 måneder.
14-dagslønnetOver 54 timer for hver 14-dags periode. Du skal have 13 lønsedler på hver 14 dage.
UgelønnetOver 27 timer om ugen i 26 uger.
  
Ved selvstændig virksomhed el. B-indkomstIndberettet indkomst
 Din samlede indkomst skal have været 246.924 kr. på et år.
Du må ikke have modtaget dagpenge.
Indtægten skal være indberettet til Skat.
Tags:

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Sådan tjener vi penge

Vores forretningsmodel baserer sig på noget, der kaldes affiliate-marketing, hvilket betyder, at vi sommetider tjener penge, hvis en af vores besøgende klikker sig videre til en af vores foreslåede a-kasser/fagforeninger og tilmelder sig denne.

At vi er et kommercielt foretagende betyder dog ikke, at du ikke kan stole på os. Intet er nemlig vigtigere for os end at rådgive vores besøgende så godt og reelt som overhovedet muligt, og derfor har vi også indført en række processer, som sikrer, at kommercielle interesser aldrig kommer til at influere negativt på vores evne til at rådgive reelt og oprigtigt.

I den henseende er det værd at bemærke, at vi altid vurderer og anmelder en a-kasse/fagforening, før vi undersøger muligheden for et kommercielt samarbejde med a-kassen/fagforeningen.

Et andet islæt ved vores site, der understreger den førnævnte pointe om, at intet er af større vigtighed for os end at levere sublim, oprigtig rådgivning, er, at vores oversigter indeholder en del a-kasser/fagforeninger, som vi ikke kompenseres for at promovere, men som vi mener, det er i den besøgendes interesse at blive eksponeret for.

Et overblik over vores samarbejdspartnere

Hos A-kasse-guiden.dk spiller vi med åbne kort og vægter gennemsigtighed yderst højt, hvorfor der herunder følger en oversigt over de a-kasser/fagforeninger, som vi p.t. har økonomiske samarbejder med:

Det Faglige Hus, ASE, Frie, FTFa, Lederne, Lederne Virksom, Business Danmark, Min A-kasse, Akademikernes A-kasse og CA.