Spring til indhold

A-kasse-guiden.dk indeholder reklamelinks. Læs mere.

Hjem » Få styr på de nye dagpengesatser og -regler (2024)

Få styr på de nye dagpengesatser og -regler (2024)

Med det nye år følger nye dagpengesatser og en række nye dagpengeregler. De nye dagpengeregler træder dog først i kraft til maj, så dem kan du sagtens nå at få styr på, før de bliver aktuelle. I artiklen her får du overblikket over både de nye satser og de regler, der inden længe træder i kraft.

Vores dagpengesystem er ikke statisk. 

Både satser og regler ændres nemlig løbende. Som regel justeres satserne en smule, hver gang et nyt år rammer, og her var 2024 ikke nogen undtagelse. 

Indholdsfortegnelse

De nye dagpengesatser for 2024

I det følgende kan du få overblik over de nye og aktuelle dagpengesatser.

Hvilken gruppe?Maksimal sats
Pr. md (før skat)
Maksimal sats
Pr. år (før skat)
Fuldtidsforsikrede20.359 kr.244.308 kr.
Fuldtidsforsikrede (med beskæftigelsestillæg)24.199 kr.*255.828 kr.
Fuldtidsforsikrede dimittender under 30 år (ikke-forsørgere)14.557 kr.*133.770 kr.
Fuldtidsforsikrede dimittender over 30 år (ikke-forsørgere)14.557 kr.*157.476 kr.
Fuldtidsforsikrede dimittender (forsørgere)16.694 kr.200.328 kr.
Deltidsforsikrede13.573 kr.162.876 kr.
Deltidsforsikrede (med beskæftigelsestillæg)16.133 kr.*170.556 kr.
Deltidsforsikrede dimittender (ikke-forsørgere) – under 30 år9.705 kr.*89.181 kr.
Deltidsforsikrede dimittender (ikke-forsørgere) – over 30 år9.705 kr.*104.985 kr.
Deltidsforsikrede dimittender (forsørgere)11.130 kr.133.560 kr.
Under barsel og i tilfælde af pasning af alvorligt sygt barn18.780‬ kr.225.360 kr.

Alle satser markeret med * falder efter tre måneders ledighed. 

Som du kan se, er der en del dagpengesatser, der er markeret med *. 

Disse satser falder som bemærket ovenfor efter tre måneders ledighed, og i det følgende gennemgår vi, hvad satserne falder til:

 • Fuldtidsforsikrede (med beskæftigelsestillæg)
  • 24.199 kr. –> 20.359 kr.
 • Fuldtidsforsikrede dimittender under 30 år (ikke-forsørgere)
  • 14.557 kr. –> 10.011 kr.
 • Fuldtidsforsikrede dimittender over 30 år (ikke-forsørgere)
  • 14.557 kr. –> 12.645 kr.
 • Deltidsforsikrede (med beskæftigelsestillæg)
  • 16.133 kr. –> 13.573 kr.
 •  Deltidsforsikrede dimittender (ikke-forsørgere) – under 30 år
  • 9.705 kr. –> 6.674 kr.
 •  Deltidsforsikrede dimittender (ikke-forsørgere) – over 30 år
  • 9.705 kr. –> 8.430 kr.

Hvem kan få dagpenge?

For at være berettiget til at få udbetalt dagpenge er der en række betingelser, du skal opfylde. 

Disse har vi samlet herunder i punktform:

 • Du skal være fyldt 18 år
 • Du skal være under folkepensionsalderen (67 år)
 • Du skal være medlem af en a-kasse, og det skal du have været i mindst et år, hvis du skal undgå en karensperiode
 • Som fuldtidsforsikret skal du have arbejdet mindst 1.924 timer de seneste tre år, hvilket svarer til 12 timer ugentligt i en periode på tre år.
 • Du skal tilmelde dig som ledig hos dit jobcenter
 • Du skal aktivt søge arbejde
 • Du skal stå til rådighed for arbejdsmarkedet og være i stand til at påtage dig passende arbejde med kort varsel
 • Hvis du ønsker dagpenge fra første ledighedsdag, må din ledighed ikke være selvvalgt, hvilket vil sige, at den ikke må skyldes, at du selv har sagt op, eller at du er blevet sagt op, fordi du ikke har levet op til dine kontraktlige forpligtelser.

Hvor længe kan du få dagpenge?

Hvor længe du kan få dagpenge, afhænger af flere forskellige forhold, eksempelvis din alder og dit dagpengeforbrug.

Som udgangspunkt har du – hvis ellers du opfylder de forskellige krav – ret til dagpenge i op til to år inden for en rammeperiode på tre år.

Med andre ord betyder det, at hvis du i løbet af tre år befinder dig på dagpenge i en eller flere perioder, der svarer til to år, skal du genoptjene din dagpengeret.

Hvis du har glemt, hvordan dagpengeretten optjenes, kan vi informere om, at retten til dagpenge som fuldtidsforsikret optjenes ved at arbejde mindst 1.924 timer i løbet af en periode på maksimalt tre år.

Hvis du er senior-borger, kan du muligvis få forlænget din dagpengeperiode

Hvis du er fyldt 63 år og seks måneder, har du mulighed for at få forlænget din dagpengeperiode med op til et år, hvilket vil sige, at du vil kunne få dagpenge i en periode på tre år.

Skal din dagpengeperiode forlænges, er der dog – foruden alderskravet – to yderligere krav, du skal opfylde; nærmere bestemt følgende:

 • Du skal have været medlem af en a-kasse mindst fem år
 • Du skal have betalt et særligt bidrag til efterlønsordningen. 

Er du fyldt 65 år, vil du kunne få forlænget din dagpengeperiode med op til to år, altså så perioden bliver fire år i alt. 

Atter en gang er der dog en række krav – foruden alderskravet – der skal være opfyldt. Helt præcist følgende:

 • Du skal have været medlem af en a-kasse mindst ti år
 • Du skal have betalt et særligt bidrag til efterlønsordningen. 

De nye dagpengeregler, der træder i kraft 1. maj 2024

Som bemærket tidligere er det danske dagpengesystem ikke statisk, men derimod dynamisk, hvilket betyder, at det med jævne mellemrum justeres. 

Allerede nu er der vedtaget en række nye regler omkring systemet, men disse træder dog først i kraft om et par måneder – nemlig til maj.

Herunder følger en oversigt over de vigtigste nye regler samt en række af konsekvenserne af disse:

 • A-kasserne tildeles mere ansvar for at vejlede og aktivere deres ledige medlemmer i løbet af de første tre måneders ledighed
 • For dem, der har arbejdet mindst 1.924 timer inden for de seneste tre år, forhøjes dagpengesatsen med 18,86 % i de første tre måneders ledighed. 
 • Dagpengesatsen bliver nedsat med 30 % efter ni måneders ledighed for dem, der ikke har arbejdet mindst 2.316 timer inden for de seneste tre år
 • Ens dagpengeperiode bliver forkortet med en uge for hver måned, hvor man har arbejdet mindre end 74 timer
 • Ens dagpengeperiode bliver forlænget med en uge for hver måned, hvor man har arbejdet mere end 185 timer
 • Der indføres et nyt genoptjeningskrav på 296 timer inden for 12 måneder for at få ret til dagpenge igen, efter at man har brugt sin dagpengeperiode.

Sådan tjener vi penge

Vores forretningsmodel baserer sig på noget, der kaldes affiliate-marketing, hvilket betyder, at vi sommetider tjener penge, hvis en af vores besøgende klikker sig videre til en af vores foreslåede a-kasser/fagforeninger og tilmelder sig denne.

At vi er et kommercielt foretagende betyder dog ikke, at du ikke kan stole på os. Intet er nemlig vigtigere for os end at rådgive vores besøgende så godt og reelt som overhovedet muligt, og derfor har vi også indført en række processer, som sikrer, at kommercielle interesser aldrig kommer til at influere negativt på vores evne til at rådgive reelt og oprigtigt.

I den henseende er det værd at bemærke, at vi altid vurderer og anmelder en a-kasse/fagforening, før vi undersøger muligheden for et kommercielt samarbejde med a-kassen/fagforeningen.

Et andet islæt ved vores site, der understreger den førnævnte pointe om, at intet er af større vigtighed for os end at levere sublim, oprigtig rådgivning, er, at vores oversigter indeholder en del a-kasser/fagforeninger, som vi ikke kompenseres for at promovere, men som vi mener, det er i den besøgendes interesse at blive eksponeret for.

Et overblik over vores samarbejdspartnere

Hos A-kasse-guiden.dk spiller vi med åbne kort og vægter gennemsigtighed yderst højt, hvorfor der herunder følger en oversigt over de a-kasser/fagforeninger, som vi p.t. har økonomiske samarbejder med:

Det Faglige Hus, ASE, Frie, FTFa, Lederne, Lederne Virksom, Business Danmark, Min A-kasse, Akademikernes A-kasse og CA.